• Tin tức sự kiện

  slider
  • DANH SÁCH 6 CÔNG TY KIỂM TOÁN BỊ BỘ TÀI CHÍNH CẢNH BÁO NÊU TÊN
  • DANH SÁCH 6 CÔNG TY KIỂM TOÁN BỊ BỘ TÀI CHÍNH CẢNH BÁO NÊU TÊN

   14/04/2022

   Về sửa đổi quy định khống chế đối với chi quảng cáo, khuyến mại (khoản 4), Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển, UBTVQH cho biết đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công […]

   Xem tiếp

  • ĐẤU THẦU QUA MẠNG: TĂNG CƯỜNG MINH BẠCH, GIẢM CHI PHÍ
  • ĐẤU THẦU QUA MẠNG: TĂNG CƯỜNG MINH BẠCH, GIẢM CHI PHÍ

   14/04/2022

   Về sửa đổi quy định khống chế đối với chi quảng cáo, khuyến mại (khoản 4), Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển, UBTVQH cho biết đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công […]

   Xem tiếp

  • MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ TNDN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ TNDN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

   14/04/2022

   Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy […]

   Xem tiếp