• slider

  Dịch Vụ Tư Vấn

 • 20/04/2022
 • Mục tiêu của Chúng tôi là nhằm đảm bảo cho khách hàng luôn giữ đúng định hướng khi khởi lập kinh doanh tại Việt Nam. Do đó, chúng tôi đặt mục tiêu loại bỏ những gánh nặng của các thủ tục hành chính cần phải được hoàn thiện, cho cả mục đích đăng ký cấp phép và sau cấp phép, với những chi phí hợp lý.

  Chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn, hỗ trợ với kinh nghiệp thực tế và dựa trên thực tế kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tối đa hóa mức độ tuân thủ pháp luật của khách hàng tại Việt Nam đồng thời giảm thiểu, kiểm soát các rủi ro tiềm năng mà khách hàng phải đối mặt trước những thay đổi và bổ sung thường xuyên của hệ thống pháp luật tại Việt Nam.

  quản lý của chúng tôi tập trung vào các vấn đề và cơ hội khách hàng thường đặt ra, như: chiến lược, tiếp thị, tổ chức, điều hành, kỹ thuật, sáp nhập, trong mọi lĩnh vực và từng khu vực địa lý. Chúng tôi cân đối năng lực và chiến lược phát triển kinh doanh của khách hàng, đưa ra các mục tiêu cụ thể để nắm bắt các cơ hội, triển khai có hiệu quả và tối đa lợi nhuận.

  CHỦ YẾU CỦA CHÚNG TÔI

  + Tư vấn đầu tư và mô hình doanh nghiệp.

  + Dịch vụ thư ký doanh nghiệp.

  + Tái cơ cấu, giải thể và đóng cửa doanh nghiệp.

  + Đăng ký với các cơ quan chức năng.